pijl

Welke toekomstige finance rol past jou eigenlijk?

Vraag jij je wel eens af welke rol voor jou is weggelegd in de toekomst? Ik schreef al vaker een blog over hoe belangrijk het voor je functioneren en je succes is om jezelf te kennen. De “persoon-omgeving-fit” is essentieel voor een goed en prettig functionerende (finance) professional. Maar enige tijd geleden zat ik in gedachten verzonken en reflecteerde ik op de ontwikkelingen rondom digitalisering die ik afgelopen jaar weer heb gezien. Het is mij duidelijk dat de ontwikkelingen versnellen. En op dat moment besefte ik me hoe ontzettend veel belangrijker het in de nabije toekomst wordt om jezelf goed te kennen. Dat moet ik toch even kwijt, en wat past dan beter dan een blog…

 

De groeiende invloed van digitalisering

Dat de digitalisering onze beroepsgroep gaat raken kan zelfs de grootste scepticus niet meer ontkennen. Ik ontmoet veel verschillende bedrijven en de meeste van die bedrijven zijn wel ergens in de organisatie aan het experimenteren met digitalisering. Of het nu gaat om big data, data analytics of robotisering, iemand in de organisatie is er mee bezig. Die digitalisering beïnvloed de kern van het functioneren van finance. En de essentie van de finance agenda is meer met minder, oftewel meer toegevoegde waarde met minder mensen. Deze beweging is onomkeerbaar en veel traditionele finance rollen veranderen of verdwijnen.

 

Nieuwe rollen ontstaan

Digitalisering leidt ook tot enorme kansen voor organisaties en voor finance. Het eeuwigdurende valse dilemma van tijdsbesteding tussen verleden, heden en toekomst? Digitalisering lost het op. De ellende om te komen tot een rapportage? Digitalisering lost het op. Al die ontwikkelingen leiden bovendien tot nieuwe rollen in het finance domein en kansen voor de finance professional die meegaat in deze toekomst. Bij die nieuwe rollen horen andere competenties, en dat is waar het interessant wordt. Naar de competenties voor finance van morgen en overmorgen is uitgebreid onderzoek gedaan. Maar zijn finance professionals überhaupt wel in staat om zich die competenties (en wellicht zelfs mindset) eigen te maken? We kennen allemaal wel het voorbeeld van de finance professional die zijn of haar rol als businesspartner maar niet naar tevredenheid oppakt. Andere rol, ander type.

 

De match tussen jouw persoonlijkheid en de nieuwe rollen

Dat verschil is voor een groot deel te verklaren vanuit persoonlijkheid. Een persoon met een introverte voorkeur staat niet ineens morgen op tijdens de vergadering om eens goed en duidelijk te vertellen wat hij of zij vindt van de nieuwste strategische richting. En een persoon die het liefst analytische en feitelijke werkzaamheden uitvoert in opperste concentratie past wellicht minder in een rol waarbij op basis van onzekerheid toch een keuze moet worden gemaakt. Jezelf kennen is dus extra relevant wanneer je kijkt naar de rollen die ontstaan in de toekomst. Introverte voorkeur? Wellicht eerder denken over een rol in data-analyse dan als financial challenger in de business.

 

Ik ga me de komende tijd richten op dit vraagstuk, en dan vooral op de “hoe” vraag. Want zoveel onderzoek als er is gedaan op de verwachtingen ten aanzien van de relevante competenties in een digitaal tijdperk. Zo weinig is er stilgestaan bij de vraag hoe we finance van de huidige rollen naar de toekomstige rollen ontwikkelen. Daar zoek ik een antwoord op. Ik deel deze zoektocht graag met jullie.