pijl

“Visie” en “verbinding”, twee magische woorden voor de controller

Als controller heb je de cruciale taak in het op de juiste koers houden van een organisatie. Doelen worden gesteld en, met behulp van een strak ingerichte managementcyclus, is de controller degene die de richting bewaakt. Waar gaan we goed, waar kan het beter? Liggen we op schema en wat kunnen we doen om onze doelstellingen te halen? Het zijn vragen waar de controller mee bezig is. En toch is het niet altijd gemakkelijk om richting te houden. Zelfs wanneer jijzelf een duidelijk beeld hebt van de acties die nodig zijn, mensen in de organisatie doen niet altijd wat nodig is om doelen te halen. Waar dat aan ligt? Daar zijn uiteraard verschillende oorzaken voor, maar in dit blog wil ik stil staan bij “visie” en “verbinding”, twee magische woorden voor een organisatie die doelen wil realiseren en daarmee voor de controller.

Werken aan dezelfde doelen

Soms merk je in organisaties dat niet aan dezelfde doelen wordt gewerkt. Mensen, afdelingen en hele bedrijfsonderdelen lijken dan een eigen agenda te volgen. Het effect daarvan op het succes van de organisatie is – open deur – waarschijnlijk negatief. Een mogelijke oorzaak dat delen van organisaties niet aan dezelfde doelen werken kan liggen in het gebrek aan visie en/of het gebrek aan verbinding. Zoals ik eerder aangaf kunnen andere oorzaken ook zorgen voor het niet realiseren van organisatiedoelen (denk aan tegengestelde belangen etc.), maar visie en verbinding zijn beiden nodig op alle niveaus in de organisatie om een organisatie als geheeld goed te laten samenwerken.

Symptomen van gebrek aan visie of verbinding herkennen

Maar hoe herken je of er een gebrek aan visie of een gebrek aan verbinding (of beide) is? Het komische is dat de meeste mensen in een organisatie dat feilloos aanvoelen. Dus een manier om te ontdekken of er gebrek aan visie of gebrek aan verbinding is ligt voor de hand, je kunt het gewoon vragen bij verschillende onderdelen en mensen op verschillende niveaus. Ik geef wat mogelijke symptomen die volgens mij kunnen wijzen op een gebrek aan visie en/of verbinding.

Een aanwijzing voor het mogelijk ontbreken van verbinding zit in de doelen die verschillende onderdelen van een organisatie stellen: zijn die doelen in lijn met de doelstellingen van de organisatie (meer verbinding) of niet (minder verbinding)? Wanneer je in de gesprekken die je voert in de organisatie vraagt naar de doelen die mensen hebben krijg je een beeld bij of mensen met hetzelfde doel voor ogen werken. Ook de beloningsstructuur in een organisatie kan een aanwijzing zijn. Worden mensen beloond op een gezamenlijk, onderdeel overstijgend doel (meer verbinding) of op aparte doelen (minder verbinding)?

Voor een mogelijk gebrek aan visie ligt het herkennen van de symptomen wat subtieler is mijn ervaring. Maar ook daar zijn ze wel te vinden. Zo kun je kijken naar hoe de beleidsdocumenten in de organisatie zijn opgesteld en waar de mensen vervolgens aandacht aan geven. Zijn beleidsdocumenten helder en durft een organisatie expliciete keuzes te maken (meer visie) of zijn ze vaag en algemeen gesteld (minder visie)? Kunnen mensen in de organisatie aangeven met welke beleidsdoelen hun activiteiten samenhangen (meer visie) of hebben ze daar moeite mee (minder visie).

Het laat zich raden dat organisaties met meer visie en meer verbinding in het algemeen meer kans op het halen van doelen hebben. Dus achter het bureau vandaan en de organisatie in. Ga in gesprek en achterhaal of jouw organisatie ook wat extra visie of verbinding kan gebruiken!