Virtuele Continuïteitsweken (van 10 mei t/m 11 juni 2021)

Continuïteit (verplicht onderwerp NBA) - Ticket 4 PE-uren - 2 onderwerpen naar keuze!

pijl
De virtuele Continuïteitsweken bieden een diversiteit aan onderwerpen en keuzevrijheid om op een efficiënte, effectieve en prikkelende manier te voldoen aan het verplichte thema voor 2021!
Voor 2021 heeft de NBA continuïteit als verplicht thema gekozen voor de RA in business. Dat is geen vreemde keuze, we zitten nog in een grote pandemie die nagenoeg alle organisaties raakt. Sommige organisaties worden direct in hun bestaan bedreigd, terwijl anderen alle zeilen bij moeten zetten om aan de gestegen vraag te kunnen voldoen. De crisis is asynchroon en dat laat zien hoe breed het continuïteitsvraagstuk is. Met bijvoorbeeld crisismanagement, cashflows veiligstellen en saneren aan de ene kant van het spectrum en het inrichten van een goede supply chain, verduurzaming en het vinden van nieuwe businessmodellen aan de andere kant. Deze breedte van het thema is ook aanleiding geweest voor het NBA om geen verplicht curriculum vast te stellen, maar alleen het thema te benoemen met een aantal voorbeeldonderwerpen.

Dat gaf ruimte aan de creatieve geest van Next Level Academy en PLUC! om met iets gaafs te komen; de continuïteitsweken! Want met de ervaringen van uiterst succesvol verlopen PE-marathons op zak en de ruimte om een eigen invulling te geven aan het thema continuïteit kun je mooie dingen doen. De continuïteitsweken bieden diversiteit aan onderwerpen en keuzevrijheid om op een efficiënte, effectieve en prikkelende manier te voldoen aan het verplichte thema voor 2021. 

Hoe werkt het?
Wij selecteerden 8 uiteenlopende onderwerpen die een sterke link hebben met continuïteit. Deze 8 onderwerpen bieden we in compacte live virtuele workshops van 2 * 50 minuten op verschillende momenten tijdens de continuïteitsweken aan. Elke workshop levert 2 PE uren op voor de invulling van continuïteit. Deze formule geeft jou de ruimte om het thema in te vullen zoals jij dat wilt. Je neemt een continuïteitsticket af (2 sessies) en kiest twee onderwerpen die je interesse hebben en die relevant voor je zijn. Wil je meer weten over cybersecurity en over de rol van Finance bij het vinden van duurzame strategieën? Dat kan dus gewoon! Zo combineren we keuzevrijheid, gebruiksgemak, inspiratie en efficiëntie tot een mix die voor je werkt.

Hier onder vind je de onderwerpen van de continuïteitsweken en de momenten waarop de virtuele live workshops worden gegeven. Ook kun je jezelf hier inschrijven en een selectie maken van de onderwerpen die jij wilt volgen.
1)   Turnaround Management: sterker uit de COVID-19 crisis (Jan Adriaanse)
2)   Financiële analyse in tijden van crisis (Jean Gieskens)
3)   Business Model Canvas: de basis voor effectieve Business Control (Hinrich Slobbe)
4)   Actualiteiten faillissementswetgeving (Jaap van der Meer)
5)   Risk Management in de context van continuïteit (Vijay Gangadin)
6)   Trends in Cyber Security (Ezra Windhorst) 
7)   Scenario Planning – Merlijn Gillissen
8)   Sustainable strategy en de rol van Finance – Anne Wagenmans

Turnaround Management: sterker uit de Covid-19 crisis! 
Veel organisaties worden momenteel hard getroffen door de Covid-19 crisis. De vakgroep Turnaround Management van de Universiteit van Leiden heeft, onder leiding van Prof. dr. Adriaanse, veel onderzoek gedaan naar de fase die voorafgaat gaat een bedrijfscrisis. Het blijkt dat organisaties en hun leiders in de regel te traag reageren. Welke lessen kunnen we uit dit onderzoek leren en wat kun jij daarmee in je dagelijkse praktijk? Ontdek het in deze workshop met Jan Adriaanse zelf.

Financiële analyse in tijden van crisis
Een gedegen financiële analyse is altijd essentieel voor de bedrijfsvoering en dat geldt zeker in tijden van crisis! Hoe zie je dat een organisatie financieel gezond is?  Hoe groot is het weerstandsvermogen voor de komende tijd? Hoe signaleer je de eerste tekenen van verzwakking? En … waar vind je aanknopingspunten voor het verbeteren van de financiële positie? Kortom: hoe bepaal en monitor je de financial resilience van een organisatie en hoe kun je als financial hieraan een bijdrage leveren?
In deze bijeenkomst onder leiding van Jean Gieskens, die kan steunen op jarenlange ervaring in de Financial Analysis, krijg je kort en krachtig inzicht in de analyse van de financial resilience en volgen er handreikingen voor versterking.

Topics:
De bijdrage van het werkkapitaal en het werkzaam vermogen aan het weerstandsvermogen.
 De zin en onzin van ROTA / RONA / ROCE en de toegevoegde waarde van ROCE BII. 
 De toegevoegde waarde van ROCE BII boven EPS.
 Hoe sustainable growth kan worden gerealiseerd met een dalende omzet.

Business Model Canvas: de basis voor effectieve Business Control
Als Finance Professional wil je jezelf ontwikkelen tot Business Partner. Dan is het van cruciaal belang dat je de business volledig begrijpt en in staat bent om de cruciale ken- en stuurgetallen te definiëren. Het Business Model Canvas is de meest actuele methode om daar de doorslaggevende stappen voor te zetten. Tijdens deze workshop neemt Hinrich Slobbe, een doorgewinterd en ervaren Finance trainer, je mee in het effectief gebruik van het Canvas in zowel een profit als non-profit omgeving.

Actualiteiten faillissementswetgeving 
Tijdens deze expertsessie loopt Jaap van der Meer langs het faillissementsrecht zoals die in de afgelopen twee jaar is ontwikkeld.
Hij behandelt vraagstukken over continuïteit belicht vanuit insolventierechtelijk perspectief. Een belangrijke plaats zal worden ingeruimd voor de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) en het TOA krediet voor ondernemers die van de WHOA gebruik willen maken.

Risk Management in de context van continuïteit
Het is voor de continuïteit van je organisatie belangrijk om te monitoren en te beoordelen welke risico’s een substantiële bedreiging vormen en welke importante kansen er zijn. Hoe organiseer en implementeer je een succesvol risk management beleid dat door de gehele organisatie wordt gedragen? Wat is het verschil tussen risicohouding, risicobereidheid en risicotolerantie? Hoe zorg je dat risk management waarde creëert en geen kans * impact spelletje wordt? In deze virtuele sessie legt riskmanagement expert Vijay Gangadin alles haarfijn uit. 

Trends in Cybersecurity 
De verdergaande digitalisering geeft veel kansen voor organisaties. Toch heeft de digitalisering ook een schaduwzijde. Dat is de mogelijkheid die cybercriminelen hebben om organisaties en consumenten te benadelen via digitale mogelijkheden. Phishing, ransomware, CEO-fraude, daar lees je de laatste tijd steeds vaker over. In deze bijeenkomst neemt Ezra Windhorst, oprichter van Surelock, ons mee in de anatomie van een cyberaanval. Ook krijg je de belangrijkste maatregelen die je snel kunt nemen!

Scenario Planning 
Als deze tijden ons één ding leren, is het dat niets meer vanzelfsprekend is. Alle trends en scenario’s bleken niet bruikbaar. We geven u een 10-stappenplan en tips om zelf na te denken over de impact van diverse scenario’s op uw organisatie. Niet alleen de huidige Corona-pandemie wordt gebruikt, maar ook voorbeelden van andere grootschalige effecten. En we bespreken hoe je een robuuste strategie ontwikkelt die verschillende extreme wendingen aan kan.

Sustainable strategy en de rol van Finance
Voor lange termijn succes en continuïteit van een bedrijf zijn verduurzaming en innovatiekracht van groot belang. Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in sustainability en sustainable finance? Hoe beïnvloedt dit de bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, investeringen en rapportage? In een interactieve sessie neemt Anne Wagenmans, sustainability expert met brede ervaring in finance en organisatieverandering, je mee in de recente ontwikkelingen als basis voor een aangepaste perceptie op risico en rendement.

Informatie sprekers:
Spreker: Jan Adriaanse (Turn around management: Sterker uit de COVID crisis)
Prof. dr. Jan Adriaanse is als hoogleraar turnaround management verbonden aan de afdeling Bedrijfswetenschappen van de Leiden Law School, onderdeel van de Universiteit Leiden. Hij is daarnaast partner bij BFI, een corporate finance bureau in Amsterdam gespecialiseerd in oorzakenonderzoeken, bedrijfswaarderingen in geschillen en turnaround advisering. Jan heeft ruim twintig jaar ervaring als adviseur, onderzoeker en spreker op het gebied van zwaar weer ondernemen.

Spreker: Jean Gieskens (Financiële analyse in tijden van crisis)
Jean Gieskens studeerde accountancy en vervolgens bedrijfseconomie aan de Universiteit van Tilburg. Sinds 2001 is hij werkzaam als zelfstandig financial analist & planner waarbij hij zich met name toelegt op de verbinding tussen financiële en bestuurlijke processen. Binnen het financieel management is hij gespecialiseerd in het credit-, cash- en treasury management. Jean is kerndocent aan het TIAS, lector Finance aan de UvT en docent aan diverse universiteiten en hogescholen in Nederland en Vlaanderen. Daarnaast is hij als hoofddocent verbonden aan de VVCM leergangen. Met enige regelmaat treedt Jean op als spreker op congressen, seminars en workshops.

Spreker: Hinrich Slobbe (Business Model Canvas: de basis voor effectieve business control)
Hinrich Slobbe studeerde bedrijfseconomie aan het HEAO, gevolgd door een doctoraal Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij heeft als freelance consultant Financieel Management, Human Resource Accounting en Debiteurenbeheer gewerkt voor diverse grote nationale en internationale organisaties. Daarnaast doceert Hinrich sinds 1984 aan diverse hogescholen, Business schools en Universiteiten over de vakgebieden Financieel Management, Human Resource Accounting, Strategie en Werkkapitaal.

Spreker: Jaap van der Meer (Actualiteiten faillissementswetgeving)
Founding Father van Turnaround Advocaten en door de wol geverfde curator en faillissementsadvocaat. Sinds de inwerkingtreding van de WHOA (Wet homologatie onderhands akkoord) ook beschikbaar als herstructureringsdeskundige. Wilde na een jarenlange carrière in de multidisciplinaire advocatuur graag meer focus in zijn vakgebied en meer plezier in het werk. En zo werd Turnaround Advocaten samen met een paar gelijkgestemde collega’s gestart in 2009. Een kantoor dat zich richt op de ondernemings- en faillissementspraktijk. 
Naast zijn werkzaamheden als curator in faillissementen treedt Jaap met regelmaat op als advocaat van bedrijven/concerns in moeilijkheden bij het herstructureren/reorganiseren van (onderdelen van) die concerns. Ook treedt hij regelmatig op als advocaat van bestuurders tegen curatoren en/of crediteuren bij grote bestuurdersaansprakelijkheids- zaken. Jaap is vaste docent Verrekening voor de CPO Opleiding Insolventierecht voor curatoren aan de KUN.

Spreker: Vijay Gangadin (Risk Management in de context van continuïteit)
Dr. Vijay Gangadin MBA is een inspirerende en charismatisch thought leader en spreker op het gebied van strategische besluitvormingsprocessen en risicomanagement. Hij maakt complexe zaken simpel en ‘ontstapeld’ complexiteit op een wijze dat het proportioneel bij een organisatie past. In zijn workshops geeft hij snel en scherp inzicht in de ontwikkelingen op het gebied van risicomanagement en hoe dit écht in de praktijk van waarde kan zijn.

Spreker: Ezra Windhorst (Trends in cyber security)
Ezra Windhorst is oprichter van het cyber security bedrijf Surelock. Als spreker enthousiasmeert Ezra jaarlijks duizenden werknemers van allerlei soorten bedrijven, klein en groot en uit vrijwel iedere denkbare branche. De rode draad van de presentaties is het geven van een uniek inkijkje in de motieven, werkwijze en trucs van cybercriminelen anno 2021. Het perspectief van de aanvaller overbrengen zodat je het nut en de noodzaak van de verdediging in zult zien.

Spreker: Merlijn Gillissen (Scenario planning)
Merlijn Gillissen (1971) heeft econometrie gestudeerd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Na zijn afstuderen in 1993 heeft hij een aantal jaren als wetenschappelijk medewerker gewerkt bij o.a. de Vrije Universiteit en het Centraal Planbureau, waar hij onderzoek heeft gedaan naar beslissingsmodellen en scenariodenken.
Hij traint en inspireert finance teams en individuen in binnen- en buitenland. Door zijn inhoudelijke kennis, bedrijfspraktijkervaring en vakdocentschap weet hij deelnemers een unieke smeltkroes van inzichten en toepassingen aan te bieden. Zijn visie en standpunten omtrent resultaatmanagement brengt hij met opvallende gedrevenheid en humor.Merlijn is eigenaar van Decido, een organisatieadviesbureau gespecialiseerd in resultaatgericht management en strategie implementatie. Merlijn heeft de afgelopen 15 jaar veel procespptimalisatie en strategie trajecten met succes afgerond, bij zowel profit als not-for-profit instellingen. Merlijn is tevens auteur van o.a. het boek “Van Ambitie naar Succes, resultaatsturing in theorie en praktijk” en tientallen artikelen op het gebied van managementinformatie en besturing.

Spreker: Anne Wagenmans (Sustainable strategy en de rol van Finance)
Anne Wagenmans heeft een doctoraal in Bedrijfseconomie (Universiteit van Tilburg) en een postgraduate in Sustainability (University of Cambridge). Ze heeft ruim 18 jaar ervaring in het internationale bedrijfsleven bij FMO, AEGON en Exxon Mobil. Als eigenaar van het bedrijf SUSC helpt ze bedrijven met het versnellen van verduurzaming. Voor sustainability strategie, leiderschap en training gebruikt ze het Cambridge Impact Leadership model. Sinds 2019 werkt ze naast SUSC voor de University of Cambridge voor de Sustainability Courses, waaronder Sustainable Finance.
 

Leer in deze bijeenkomst:

  • Over verschillende onderwerpen die zijn gerelateerd aan continuïteit
  • De essentie van een thema
  • Hoe jij aan de slag kunt met continuïteit in je eigen organisatie


Investering

350 exclusief BTW

Aantal PE-uren

4 PE-uren

Meer weten over inhouse-mogelijkheden?

Diverse organisaties gingen je al voor.

Bekijk wanneer deze opleiding wordt aangeboden:

Virtuele Continuïteitsweken met 8 inspirerende onderwerpen/sessies die direct aan het thema Continuïteit zijn gekoppeld. Deelname per sessie levert 2 PE-uren op.