Strategisch Werkkapitaalbeheer

Een praktische workshop die je anders laat kijken naar werkkapitaal

pijl

Een goed beheer van het werkkapitaal leidt tot een significante reductie van risico’s én kosten. Toch kampen veel organisaties met de beheersing van de diverse posities van het werkkapitaal.  Bovendien plaatsen de gewijzigde economische omstandigheden de financiële manager voor nieuwe uitdagingen. Het aantal wanbetalingen is nog steeds hoog, grote bedrijven scherpen de betalingstermijnen verder aan en banken staan voorlopig nog niet in de rij om het werkkapitaal te financieren.

In de nieuwe economie wordt de financiële manager dan ook geconfronteerd met een tweetal aspecten van Working Capital Management. Enerzijds is het van belang om de omvang en samenstelling van het werkkapitaal van de eigen organisatie te managen. Anderzijds vormt analyse van het werkkapitaal van klanten en prospects een must om een inschatting van de kredietwaardigheid en daarmee het wanbetalingsrisico te maken. Deze uiterst praktijkgerichte training gaat op beide aspecten in.

In deze training krijg je concrete handvatten aangereikt die leiden tot een analyse en evenwichtige beheersing van de diverse posities van het werkkapitaal. Je kunt hiermee de kosten van het werkkapitaal en de daarbij behorende financiële risico's voor je organisatie terugdringen. Bovendien krijg je inzicht in de wijze waarop kredietverzekeraars en banken het werkkapitaal van jou en je klanten beoordelen.

Daarnaast wordt er een raamwerk gegeven ten behoeve van de verhoging van je kredietstatus en de aanvraag van werkkapitaalfinanciering. Alle onderdelen van deze training worden toegelicht aan de hand van een actuele praktijkcases.

De training Werkkapitaalbeheer is bestemd voor personen die werkzaam zijn in de volgende functies:

 • Financieel manager
 • Hoofd administratie
 • Controller
 • Credit manager
 • Auditor / assessor
 • Compliance officer / Risk manager
 
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met Next Level Academy

 

Leer in deze bijeenkomst:

 • hoe je op verschillende manieren naar werkkapitaal kunt kijken
 • hoe je werkkapitaal duurzaam kunt verbeteren
 • hoe je snel een goede analyse op het werkkapitaal beheer uitvoert
Investering

645 exclusief BTW

Aantal PE-uren

4 PE-uren

Meer weten over inhouse-mogelijkheden?

Diverse organisaties gingen je al voor.Ontvangst 8.30 uur, aanvang 9.00 uur, einde 17.00 uur

Inleiding en theoretisch kader werkkapitaal

 • Inleiding en context werkkapitaal
 • Het belang van werkkapitaalanalyse en management
 • Definities van diverse werkkapitaalsoorten en posities

Statische analyse werkkapitaal

 • Statische analyse van het werkkapitaal en de onderscheiden werkkapitaalposities
 • Cash Conversion Cycle (CCC)
 • De blik van de bank, de kredietverzekeraar en het kredietinformatiebureau

Dynamische analyse werkkapitaal

 • De business cyclus bezien vanuit de Cash Conversion Cycle (CCC)
 • Dynamische analyse van het werkkapitaal en de onderscheiden werkkapitaalcycli
 • Werkkapitaalratio`s
 • Credit scoring & rating: de blik van de bank, de kredietverzekeraar en het kredietinformatiebureau

Dynamisch werkkapitaalbeheer

 • Dynamisch werkkapitaalbeheer
 • Ketenanalyse
 • Value drivers en value added Credit & Working Capital Management