Financiële Analyse

Leer praktisch en scherp financieel analyseren

pijl

Het effectief analyseren en doorgronden van een balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht vereist de nodige basiskennis en oefening. Via een integrale case leer je begrippen als solvabiliteit, liquiditeit, activiteit, rentabiliteit, groei, cashflow en rendement snel te berekenen en te beoordelen. Tevens leer je ‘door de cijfers heen te kijken’ door deze in de juiste context te plaatsen. Hierdoor krijg je op een adequate wijze snel inzicht in de financiële gezondheid van je organisatie en van je klanten en prospects. Aan het einde van de training ontvang je een spreadsheetmodel waarin alle behandelde financiële overzichten en ratio’s zijn opgenomen.

De training is bestemd voor financial professionals. Deelname aan deze cursus levert je zeker voordeel op indien je werkzaam bent in een van de volgende functies:

 • Financieel manager
 • Hoofd administratie
 • Controller
 • Credit manager
 • Auditor / assessor
 • Compliance officer / Risk manager
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met Next Level Academy

Leer in deze bijeenkomst:

 • wat de belangrijkste ratio's zijn bij het beoordelen van organisaties
 • hoe je de belangrijkste ratio's in samenhang bekijkt
 • hoe je snel doordringt tot de essentie van de (financiële) gezondheid van een bedrijf
Investering

595 exclusief BTW

Aantal PE-uren

7 PE-uren

Meer weten over inhouse-mogelijkheden?

Diverse organisaties gingen je al voor.Ontvangst 8.30 uur, aanvang 9.00 uur, einde 17.00 uur

 Inleiding en theoretisch kader financiële analyse

 • Inleiding en context financiële analyse
 • Theorie en wettelijk kader
 • Blueprint voor cijferanalyse

Financiële analyse: statisch

 • Gouden balansregel, werkkapitaal en liquiditeit
 • Solvabiliteit
 • Horizontale versus verticale analyse

Financiële analyse: dynamisch

 • Activiteitenratio’s en de Cash Conversion Cycle
 • Rentabiliteit: DuPont en hefboomwerking
 • Groeiratio’s

Cashflows en rendement

 • Van werkkapitaal naar werkzaam vermogen en weerstandsvermogen
 • NOFF: kasstroomoverzicht
 • Rendement