Data analytics

Een filevrije workshop die je helpt om meer 'data-gedreven' besluiten te nemen

pijl
 Data heeft de toekomst. Hoe meer je beslissingen kunt nemen op basis van beschikbare data hoe beter de beslissing wordt. De ontwikkelingen binnen data analytics gaan dan ook razendsnel. Artificial Intelligence en machine learning, het zorgt voor een versnelling en een verbetering van de manier waarop we beslissingen nemen. Hoor er alles over in deze workshop.
De hoeveelheid data die we beschikbaar hebben groeit exponentieel. Dat biedt enorme kansen voor organisaties, want door meer op basis van data te werken komen organisaties tot betere beslissingen. Inzichten die we voorheen niet hadden, nieuwe verbanden en betere beslissingen dus . Ze liggen aan de horizon te wachten en verdiepen de rol die finance in organisaties kan vervullen. Neem regie op deze ontwikkelingen en leid de organisatie in de transitie naar een data gedreven organisatie.
De workshop staat onder leiding van Marco de Jong en is filevrij georganiseerd. Start om 16.00, einde om 20.00. Tussendoor zorgen we natuurlijk voor een prima maaltijd.

Leer in deze bijeenkomst:

  • Wat zijn de ontwikkelingen op het gebied van Data Analytics
  • Wat je met al die data en mogelijkheden kunt
  • Hoe je start met het toepassen van Data Analytics in je organisatie
  • Wat de ideale projectaanpak is voor een Data Analytics project 


Investering

460 exclusief BTW

Aantal PE-uren

4 PE-uren

Meer weten over inhouse-mogelijkheden?

Diverse organisaties gingen je al voor.

15.45: ontvangst
16.00: start blok 1
17.45: maaltijd
18.15: start blok 2
20.00: einde en aansluitend borrel