pijl

Finance on a Mission 2019: skill shift in the modern age…

Een aantal maanden geleden schreef ik een blog waarin wat verwachtingen van het World Economic Forum (WEF) waren verwerkt ten aanzien van de om- en bijscholing van Finance Professionals (klik hier voor dat blog). Vorige week ging ik in op resultaten van ons onderzoek in het kader van Finance on a Mission 2018. Daaruit blijkt dat de Finance Professional nog maar zeer beperkt bezig is met digitale technologie (de meeste Finance Professionals investeren minder dan 2 uur aan digitale technologie). Dat is niet vreemd wanneer je kijkt naar de huidige en beperkte inzet van technologie, maar wel verontrustend wanneer je kijkt naar de verwachtingen die uit het rapport van het WEF komen.

Finance on a Mission 2019 krijgt vorm

Met de ogenschijnlijke kloof tussen de dagelijkse praktijk van Finance en de toekomstige praktijk van Finance in het achterhoofd krijgt het thema voor Finance on a Mission steeds meer vorm. Het centrale thema van dit jaar is ‘skill shift in the modern age’. Technologische ontwikkelingen vragen om een andere rol van zowel CFO’s en Financieel Managers, als van hun teams. Bovendien zet digitalisering businessmodellen op zijn kop. Hoe kan finance optimaal gebruikmaken van de mogelijkheden die de digitale transformatie biedt en snel reageren op veranderingen? Door nieuwe technologieën – denk aan automatisering, analytics, blockchain, Internet of Things en cognitieve technologie – kan finance de processen efficiënter inrichten, kosten reduceren en sneller bruikbare inzichten leveren. Maar als een computer straks beter en sneller analyses uitvoert, hoe blijft finance dan waardevol? En wat voor leiderschap en vaardigheden vraagt dat van CFO’s en hun teams? Daarom dit jaar een indeling naar drie hoofd thema’s:

  1. Finance naar Analytics;
  2. Finance naar Business;
  3. Finance naar Leadership.

Een dag inspiratie

Voor Finance on a Mission 2019 kiezen we weer voor een combinatie van plenaire sprekers en break-outs. We zorgen daarbij voor een mooie mix van meer theoretische sprekers en praktijksprekers.

Inschrijven voor de editie van 2019 kan al via deze link.