pijl

Doe de TIPI…

Ik zeg wel vaker dat het ontzettend belangrijk is jezelf te kennen. Het is belangrijk in je functioneren, in de relatie met andere mensen en in het vinden van de ontwikkeling die bij je past. Het gaat daarbij voornamelijk om de “person-environment-fit”. Zit je niet in de juiste omgeving, dan gaat dat aan je knagen dus. Iedereen die het onbestemde gevoel ‘niet op haar of zijn plaats’ te zitten heeft gehad snapt denk ik wel waar ik het over heb. Nu zijn er legio manieren om jezelf beter te leren kennen en zo te helpen bij het vinden van de juiste “fit”. Tijdens Finance on a Mission lieten we al zien dat technologie ook dit domein betreedt. Je kunt via ‘brainfie’ een foto van je brein maken waarbij je belangrijke informatie krijgt over hoe je in elkaar steekt en zelfs over waar je op dit moment blokkades ervaart. Ook zijn er de meer traditionele manieren om inzicht te krijgen in je persoonlijke voorkeuren. Je vult vragenlijsten in die variëren in lengte, waarna je een rapport krijgt dat aangeeft hoe je voorkeuren zijn.

Verschillende persoonlijkheidsonderzoeken

Nu zijn er veel verschillende persoonlijkheidsonderzoeken. De meest bekende zijn misschien wel “Insights Discovery”, “Big Five”, “Management Drives”, “DISC” en “MBTI”. Naast deze zijn er vele andere onderzoeken die op vergelijkbare principes zijn gebaseerd maar in aanpak net iets van elkaar afwijken. Over de (wetenschappelijke) waarde van deze onderzoeken is overigens veel discussie. Daarbij is de conclusie dat van de eerder genoemde onderzoeken de “big five” de meest wetenschappelijke onderbouwing heeft. Verder kun je stellen dat je “haters” (deze onderzoeken zijn je reinste onzin, kwakzalverij, horoscopen, dat soort uitspraken) hebt en “adepten” (deze onderzoeken zijn wel wetenschappelijk, geven inzicht en liggen aan de basis van hoe effectief wij zijn). De “haters” hebben daarbij een hekel aan vrijwel al het persoonlijkheidsonderzoek. De meeste “adepten” hangen één of enkele typen onderzoek fanatiek aan. Ik kom niet zelden een ware stammenstrijd tegen over welk persoonlijkheidsonderzoek het beste zou zijn.

Maar welke moet je hebben?

Ik ben zelf wel gecharmeerd van persoonlijkheidsonderzoek. Ik heb gezien hoe verschillende tests het gesprek op de werkvloer openden en hoe het aanzette tot een verbetering in de effectiviteit van teams. Daarnaast heb ik ervaren (en ervaar ik nog) hoe op basis van persoonlijkheidsonderzoek een gesprek ontstond over voorkeuren, sterke en minder sterke punten. Het opent deuren voor zelfreflectie dus. En zelfreflectie is volgens mij een groot goed. Maar wanneer je als individu of organisatie aan de slag wil met persoonlijkheidsonderzoek, welke moet je dan hebben? De kern van mijn antwoord is: “dat maakt mij eigenlijk niet zoveel uit”. Al deze onderzoeken creëren in de basis dialoog en beweging. Veel hangt wel af van hoe het onderzoek wordt ingezet (een keer een testje doen en daarover vrijblijvend praten heeft een ander effect dan een test gebruiken om een fundament onder al je ontwikkeling te leggen natuurlijk). Het verschil zit vaak in de afwerking. De ene levert een mooier rapport op, de andere heeft fantastische hulpmiddelen om bijeenkomsten te faciliteren. Maar allemaal hebben ze zo hun voor- en nadelen. En vind je wetenschappelijke onderbouwing essentieel, dan heb je waarschijnlijk het meest met de “big five”.

Probeer het eens… gratis

Wanneer je nieuwsgierig bent naar persoonlijkheidsonderzoek hebben we iets leuks voor je gevonden. Voor de “big five” zijn namelijk verschillende vragenlijsten beschikbaar. Een heel uitgebreide vragenlijst is de Neo-pi-3 lijst, die op vijf persoonlijkheidsfacetten gedetailleerde vragen laat beantwoorden. Er is echter ook een heel korte variant beschikbaar, de “Ten-Item-Personality-Index”, oftewel TIPI. Ook bij die vragenlijst is een grote mate van correlatie gevonden tussen antwoorden en persoonlijkheid en is vastgesteld dat het wetenschappelijk behoorlijk betrouwbaar is. Daar komt bij dat de test erg kort is (een paar minuten om 10 vragen te beantwoorden) en…. gratis beschikbaar.

Voor ons was dat reden om de test op te nemen op de website en te voorzien van een beschrijvende uitkomst. Via deze link ga je naar de pagina waar je de test kunt doen. Even doen wanneer je voor het eerst in aanraking komt met persoonlijkheidsonderzoek, wanneer het al een tijdje geleden is of wanneer je gewoon nieuwsgierig bent dus. Ik wens je veel zelfreflectie toe!