pijl

Big data, een veelbelovende ontwikkeling voor Finance

Big Data als fenomeen is niet nieuw. Big Data ontwikkelt wel snel omdat de hoeveelheid data die beschikbaar is en komt exponentieel groeit. Iedereen heeft apparaten die een enorme hoeveelheid aan data genereren en opslaan en ergens weten we dat we die data in kunnen zetten voor bijvoorbeeld marketing, maar ook voor gezondheid en wetenschap. Dat is toch een gebied waar we als Finance Professionals vol op in moeten zetten zou je zeggen. Toch zie ik dat niet echt gebeuren, en dat verbaast me. Sterker nog, het begrip van Big Data is niet heel groot en creatief nadenken over de mogelijkheden van Big Data is geen dagelijkse activiteit binnen de meeste Finance afdelingen van organisaties. Tijd om onze plek in het Big Data domein te claimen denk ik dus.

Wat is Big Data?
Over Big Data is al veel geschreven. Ook kom je veel verschillende definities en beschrijvingen van Big Data tegen wanneer je op zoek gaat naar het begrip. Op basis van de verschillende beschrijvingen die je tegenkomt zijn in ieder geval de volgende begrippen van belang in relatie tot Big Data. Het gaat om grote hoeveelheden, ongestructureerde data. Op basis van die data zoek je vervolgens naar mogelijke verbanden. Die verbanden vragen om snelheid van analyse, want alleen wanneer verbanden snel zichtbaar worden en directe actie mogelijk maken is de data potentieel van waarde voor de organisatie.

Het ultieme doel van Big Data
Een belangrijke reden waarom Finance een plek in het domein Big Data moet claimen ligt in het idee achter het gebruik van Big Data. Uiteindelijk is het grote idee achter Big Data namelijk dat je beter in staat bent om te voorspellen wat er gaat gebeuren op basis van patronen die je kunt vinden in die grote hoeveelheden data. En daarmee kan Big Data een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van Finance als partner voor de business. Meesturen, vooruitkijken en meebeslissen over de richting die een organisatie op moet, we hebben het er al decennialang over binnen de Finance functie. Dat meesturen kan met Big Data weleens een stap dichterbij zijn. En dan niet op basis van de onderbuik, maar op basis van aannames die zijn onderbouwd met analyses van grote hoeveelheden data.

Een rol van Finance bij Big Data?
Toch lijkt het erop dat in veel organisaties Finance zich niet bezighoudt met Big Data. Want Big Data is geen “business as usual” in veel organiaties. En dat snap ik dus niet. Big Data is nu vaak een feestje van ICT en andere onderdelen van de organisatie. En dat terwijl Finance zo veel te verwachten heeft van en toe te voegen heeft aan het gebruik van Big Data. Welke rollen kan Finance bijvoorbeeld invullen? Finance kan Big Data bij uitstek gebruiken voor het verbeteren van de analyses die zij doet. Daarmee is Finance in staat de rol als partner voor de business scherper in te vullen. Stel je eens voor hoeveel waardevoller een rapport bijvoorbeeld is wanneer je vanuit Finance een omzetdaling in een bepaalde regio hebt kunnen koppelen aan gebeurtenissen op Social Media. En dat je die conclusie dan vervolgens weer vergezeld laat gaan van concrete acties die je voorstelt om het tij te keren in deze regio. Maar ook in het beoordelen van de gevonden verbanden zelf kan Finance een belangrijke rol hebben. Stel dat de verkeerde verbanden leiden tot de verkeerde conclusies. Wie begeleidt het experiment om een verband te toetsen dan. Om goed scherp te houden wanneer we de uitkomsten kunnen valideren of wanneer we een andere richting uit moeten?

Laten we de kans die er ligt met beide handen aangrijpen!


Op donderdag 02 november organiseer PLUC! de workshop Big Data: Big Deal! In deze eendaagse workshop ga je interactief aan de slag met het thema Big Data. De workshop staat onder begeleiding van Marco de Jong, CEO bij onze kennispartner Experience Data. Na het verkennen van de mogelijkheden van Big Data gaan we aan de hand van concrete voorbeelden in op wat in welke situatie al dan niet werkt met Big Data.